מערך שיעור הכולל הפעלות מגוונות, הממחיש את האירועים ההיסטוריים שקדמו להקמת המדינה, שהרב סולובייצ’יק רואה בהם “שש דפיקות” של הקב”ה.

Download (DOCX, 221KB)