הרצאתה של פרופ’ חביבה פדיה מדגישה את העובדה שהאמנות התקיימה תמיד ביהדות, אך במדיום שונה.