הערכה חלופית העוסקת בהתמודדות אישית עם משבר. תודה לעירית דר מנווה שרה הרצוג על השיתןף

חלופות בהערכה מטלה ראשונה

 

להורדה