בס”ד

מערך שיעור שלש השבועות

האם מדינת ישראל היא “ראשית צמיחת גאולתנו”( עמ’ 199-211)

חז”ל במסכת סנהדרין נתנו כ-8 סימנים שיחולו בעם ישראל לפני בוא המשיח , הרב קאלישר והגר”א הוסיפו עוד 5 סימנים: והנה רוב הסימנים התקיימו בעת תחילת הציונות ( בראשית המאה הקודמת)

ואז החליטו מבשרי הציונות: הרב קאלישר, הרב אלקלעי ועוד שאנו בתחילת ימות המשיח “עקבתא דמשחא” לדעתם שיבת עם ישראל לארצו, לאחר אלפי שנות גלות והקמת המדינה מעניקים לתקופתנו את הכותרת:” ראשית צמיחת גאולתנו”. התברר שלא כל הקבוצות ביהדות הדתית קיבלו את הדבר כפשוטו . ( נלמד בהמשך על 4 קבוצות עיקריות) המחלוקת נובעת מההתייחסות השונה למקור במסכת כתובות העוסק בענין 3 השבועות שהשביע ה’ את עם ישראל בצאתו לגלות לאחר חורבן בית שני:

2 שבועות מתיחסות לעם ישראל:

  1. שלא יעלו בחומה“- שלא יעלו לארץ כקבוצה במטרה להקים מדינה

  2. שלא ימרדו באומות“- שלא יעלו בניגוד לרצון האומות                                                

           שבועה  שלישית  מתיחסת  לאומות העתידות לשעבד  את עם  ישראל:

  1. שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי“-שיהיו גבולות לענישתם את ישראל

מהלך השיעור:

1.משחק סימולציה:

המורה בוחר 2 נציגים המייצגים 2 דמויות:

רב מישיבת מרכז הרב

רב מנטורי קרתא

על הלוח המורה כותב שאלה:

עליך להכין נאום של 2 דקות לקהילתך חודש לפני בחירות לכנסת ,ועליך להסביר להם מהי עמדתך בנוגע להצבעה בבחירות,עליך להתייחס ל2 עניינים עיקריים:האם יש צורך להצביע בבחירות ומדוע!

(בכיתות מסויימות המורה יכין את  2 הנציגים קודם לשיעור על מנת שיהיו מוכנים עם הטיעונים)

2.המורה יסכם את הדעות שנאמרו ויסביר איך כל זה קשור לג’ השבועות

המורה ילמד את המקור של ג’ השבועות ויסביר בתמציתיות את הגישות של מרכז הרב, ונטורי קרתא ואיך הן קשורות לג’ השבועות.

(רקע למורה:

השקפת נטורי קרתא מקבלת את ה”שבועות” כפשוטן ובאופן רציני ולטענתה הן אוסרות עלינו לחזור לארץ בניגוד לרצונו של ה’ שחפץ להענישנו, רק כשיבוא המשיח הוא יחזירנו לארץ. ההשקפה הציונית לעומת זאת טוענת: 1. הקטע במסכת כתובות הוא דברי אגדה ולא הלכה מחייבת

  1. הגויים הפרו את השבועה הנוגעת להם ולכן גם אנו חופשיים להפר

  2. האומות הצהירו שאין להן התנגדות שעם ישראל יחזור לארצו ובכך מבוטלות השבועות ( הצהרת בלפור, הספר הלבן, ועידת סאן רמו ועוד.)

  3. ברגע שה’ גרם לכך שסימני הגאולה שנתנו חז”ל יתקיימו הוא מאותת לנו שתהליך הגאולה מתחיל והשבועות מבוטלות.

הראי”ה קוק שביטא את ההשקפה “הקיצונית” המנוגדת ל” נטורי קרתא” חשב שהשבועות באמת מבוטלות ואנו מתחילים את תקופת “אתחלתא דגאולה” שהיא תהליך אטי תוך כדי עליות וירידות שבסופה יבוא משיח צדקנו.)

 

שיעורי בית:

כתוב על ויכוח בין נציג נטורי קרתא לנציג מרכז הרב בסוגיה לגבי אופיו של יום העצמאות למדינת ישראל.