כרטיסיות תרגול מחשבת

כרטיסיות תרגול עם שאלות חזרה על פרקים א,ב,ד,ה. להורדה והדפסה

Download (DOCX, Unknown)

מצגת תרגול