שימו לב מתכונת זו היא על פי תוכנית ההבחנות שלפני הרפורמה. ניתן להיעזר בשאלות אך מבנה המבחן השתנה!!

Download (DOC, 50KB)