מערך שיעור- גאולה וימות המשיח

נושא: ימות המשיח

עמוד: 195

מסר מרכזי: מחלוקת האם ימות המשיח מתבטאים בעצמאות או שהם כימי אדם הראשון.

רווחים משניים: התבוננות לדוגמה במחלוקת על יתרון כל דעה.

 • פתיחה:

הצגת שיר והשמעתו.   

כשיבוא המשיח

הגשש החיוור 
מילים: דן אלמגור
לחן: ג’ילבר בקוכשהוא יבוא המשיח 
כשהוא יבוא המשיח 
אז החמור 
כאן יעבור 
וכמו זמיר 
ישיר. 

כשהוא יבוא המשיח 
כשהוא יבוא המשיח 
אין מלחמה 
טוב בנשמה 
כל יום יהיה כמו חג. 

כשהוא יבוא המשיח 
כשהוא יבוא המשיח 
אין רמזורים 
אין תמרורים 
אין תאונות דרכים. 

כשהוא יבוא המשיח 
כשהוא יבוא המשיח 
כל המתים 
אז יקומון 
איך ימצאו שיכון 

כשהוא יבוא המשיח 
כשהוא יבוא המשיח 
אל הגשש 
הוא אז ייגש 
וכך ילחש פתאום: 
“חשבתי, אולי אפשר לקבל חתימה?” 
“הו, בשבילך, כל הכבוד!” 
“לא בשבילי, בשביל החמור”. 

כשהוא יבוא המשיח 
שרק יבוא המשיח 
אין הוצאות 
רק הכנסות 
אין ממשלות 
אין עוד גבולות 
אין מילואים 
רק בילויים 
אין עברות 
אין משטרות 
אין ספרדים 
אין ‘שכנזים 
אין עניים 
אין עשירים 
כל ישראל חברים

https://www.youtube.com/watch?v=QUxhVOCcybI

עבודה לתלמיד:

 1. הוסף בית לשיר פרי רוחך.

 2. ערוך רשימה של השינויים שמציע השיר בימי המשיח.

 3. אילו שינויים מתוך המנויים בשיר אכן יתרחשו בימות המשיח?

 4. (לאחר הלימוד) אילו שינויים מתוך המנויים בשיר אכן יתרחשו בימות המשיח,

לפי הרמב”ם ולפי הרמב”ן?

 1. רמב”ם ורמב”ן

 1. לימוד המדרש הבא.

יתיב רבן גמליאל וקא דריש: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת שנאמר (תהילים עב) “יהי פסת בר בארץ”. ליגלג עליו אותו תלמיד ואמר: ‘אין כל חדש תחת השמש’. אמר ליה: ‘בוא ואראך דוגמתן בעולם הזה’. נפק אחוי ליה כמיהין ופטריות, ואכלי מילת – נברא בר קורא.  (שבת דף ל עמוד ב).

מילת-משי, נברא בר קורא= סיב של דקל.

 1. לימוד דברי רש”י ורמב”ן.

שאלות מנחות: א. איזו דעה מבסס המדרש לעיל? רמב”ן. אירועים על טבעיים.

 1. כיצד  תבאר זאת הדעה השניה? כיצד תבסס את הביאור?

זה משל. ההוכחה היא הפסוק: והיו בני נכר כורמיכם. משמע שיהיה צורך בעבודת האדמה ולא הכול יצמח לבד. (רמב”ם).

 1. הרמב”ם כותב בהלכות מלכים כי משיח ימות. מה יסבור הרמב”ן על כך?

הרמב”ן כותב ש”ישוב האדם לאשר היה קודם חטאו של האדם הראשון”. אז לא הייתה מיתה!

 1. מדוע ימות המשיח מתוארים כ’ימים שאין בהם חפץ’? הסבר את חמש המילים האחרונות בדברי הרמב”ן.

כיוון שהטוב כה ברור, אין משמעות לבחירה בו ואין שכר עליה!  השכר תלוי בהתמודדות עם הרצון.

 1. איזו שאלה זה מעורר?

מה הטעם  בחיים ללא בחירה?

 1. כיצד נשיב עליה?

 תהיה בחירה בין טוב לטוב יותר. הראיה היא הציטוט לעיל: אדם הראשון חי במדרגה גבוהה מאוד, אולם עובדה היא שהייתה לו בחירה… בימות המשיח יהיה מצב זהה. בחירה גבוהה יותר.

 1. סיכום:

שאלה 4 לעיל.

הערה חשובה: לפי הרמב”ם, בפרט בהלכות מלכים,  ימינו עונים לרוב הקריטריונים של ימיות המשיח!