שלום רב,

לפניכם סדרה של חמישה שיעורים מפי הרב יונה גודמן, ראש תחום חינוך אמוני במכללת אורות
ישראל. השיעורים מוקדשים לדרכי הוראת הפרק “גאולה וימות המשיח”.
בדבריו מציע הרב יונה דרך עקרונית להוראת הפרק ושלבים ללימוד מקורותיו. דבריו כוללים מגוון
הצעות מתודיות וניתוח של עיקרי התכנים.השיעורים מלווים במצגת שממחישה את הדברים, מסכמת
את עקרונות ההוראה ומבליטה את עיקרי התכנים. ציטוטי המקורות במצגת כוללים ציון של מספר
העמוד בחוברת בו הם מופיעים, דבר העוזר להבין לאיזה מקור בפרק הרב יונה מתייחס בדבריו.

בדבריו קורא הרב יונה לנו, מורי מחשבת ישראל:

א. להפגיש את תלמידינו עם רעיונות גדולים של הדור.

ב. להעביר לאורך הוראת הפרק מסרים של אחריות לאומית לעם ישראל, עתידו וגאולתו.

לאורך השיעורים משולבים מגוון שאלות ודילמות שנוכל להשתמש בהן עם תלמידינו לליבון הרעיונות ולבירור אמוני של דרכנו.