הציפיה לישועה/ הרב חרלפ

עמוד: 200

נושא: הציפיה לישועה כאקטיבית ופועלת.

מסר מרכזי: לציפיה משמעות חיובית ומעשית.

הקדמה:

שתי ספירות ישנן לקראת סיום שנת הלימודים. האחת קודש והשניה מנהג תלמידים. ספירת העומר לקראת שבועות, ו’ספירת הגומר’ לקראת סיום שנת הלימודים.

אלא שצורת הספירה שונה: התלמידים סופרים ‘לאחור’ לקראת איפוס המספר, וספירת העומר ‘מוסיף ועולה’. מדוע?

כי גם לדרך יש ערך… בדרך למתן תורה אין אנו מקיימים בעצמנו: ‘עברנו את פרעה נעבור גם את זה’ , אלא ‘אוספים’ הוד שבגבורה ותפארת שבחסד..

  1. הציפיה לישועה

נאסוף במהלך הקטע אמירות: מה היא כוללת:

  • אמונה באפשרות הגאולה כעת ( יש לבאר את המושגים: ‘בעתה’ ו’אחישנה’).

  • להאמין כי ראויים הם ישראל להגאל.

  • לימוד בתוכן הגאולה – והתבשמות מלימוד זה.

  • יצירת ‘רוח עוז ועוצמה’ לקבל באהבה יסורים מתוך האמונה בגאולה הקרבה.