המהר”ל – על גלות וגאולה

נושא: הגלות ראיה על הגאולה

מסר מרכזי: הגלות היא מוטציה הסטורית. חוסר טבעיות המחייב גאולה.

רווחים משניים: הדגמת בטחון הגאולה אצל הראשונים, ייחודו של עם ישראל שמתאחד ללא סממנים חיצונים משותפים כמקום ושפה.

  1. הקדמה

  2. כל תלמיד מתבקש לרשום אצלו את המדינה הראשונה שאיננה ישראל

בה נולד הוא, הוריו, או סביו. בהחלט אפשר ורצוי יותר מאחת.

  1. נתלה על הלוח מפה  מדינית של העולם. כל תלמיד מתבקש לסמן את ארצות מוצאו.

  2. נתפעל מן המגוון העשיר , ונדגים עד כמה קיימים מרחק ושוני בין המקומות. אולי אף  נצביע על מלחמות שהתקיימו בין הארצות השונות.

  3. נספר: צ’סטר ויליאם נימיץ, היה אדמירל צי של צי ארצות הברית. הוא מילא תפקיד מרכזי במערכה באוקיינוס השקט במלחמת העולם השנייה, בהיותו מפקד צי האוקיינוס השקט של הצי, ומפקד זירת האוקיינוס השקט של כוחות הצבא, הצי והיבשה של בעלות הברית בזירה זו. ויקיפדיה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%27%D7%A1%D7%98%D7%A8_%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A5

נוסיף את הנתון הבא: (מתוך הספר ‘מלחמה וזכרון’ להרמן ווק, עמוד 312 )

“צ’סטר פון נימיץ’.. היה צאצא טהור  של אנשי צבא גרמניים… משפחתו בטקסס איתרה את שורשיה באחד ארנסט פרייהר פון-נימיץ, מאיור גרמני בן המאה השמונה-עשרה… צאצא לאבות קדומים בשם פון-נימיץ, שנטלו חלק במסעי-הצלב…. נימיץ… בהתקלו בצירוף ‘פון-נימיץ’ .. פרץ בצחוק לבבי’.

מדוע לא הפריע לנימיץ’ להוביל את הצי האמריקאי כנגד הגרמנים?

כי לאחר 200 שנה הוא אינו גרמני. הוא אמריקאי.

בצה”ל , כשהיה עולה יהודי מסוריה, היו מציבים אותו בדרום. שכן, בצפון , לו היה חלילה נשבה בידי הסורים, היה מקבל יחס כלבוגד. מבחינתם, הוא סורי.

מה גרם ליהודים מכל קצוות העולם  לחזור להיות יחדיו?

מתוך ערך ‘עם’ בויקיפדיה:

עמים אינם נשארים קבועים במהלך ההיסטוריה, חלק מהעמים נעלמו מבמת ההיסטוריה (רומאיםפיניקים למשל), חלקם השתנו לעמים אחרים (לדוגמה המדיארים הפכו להונגרים), עמים אחרים נוצרו במהלך הזמן (כגון האמריקאים  ורק מיעוט קטן מהעמים שמר במהלך השנים על ייחודו  היהודים, הארמנים והיוונים הם דוגמאות כמעט יחידות .

תופעה ייחודית זו לעם היהודי, שורשה בתופעה מוזרה שבעתיים: הגלות.

בימינו אנו רואים שהתבוללות מכלה חלקים עצומים של העם היהודי בנכר. בעבר זה לא קרה.

היינו במצב לא טבעי , כביכול באוויר. גלות. לכך התלוותה גם הגנה מיוחדת.

  1. לימוד המהר”ל

העיקרון: מן הגלות נלמד על הגאולה. נשים לב ונתפעל מכך שהמהר”ל, שנולד ב1512 ולא ראה גאולה מתקרבת, מדבר עליה בביטחון גמור.

  1. שלושה דברים בלתי טבעיים מוצא המהר”ל בגלות. מהם?

העמידה מחוץ למקום, הפיזור, והשעבוד.

  1. ” אם הדבר הבלתי טבעי קים תמיד… היה הטבע ההוא דבר מותר ובטל..”. הסבירו.

אם טבע הופר, ונשאר זמן רב בשינוי, יש להניח שלפנינו ‘טבע חדש’.

תרגיל סיכום:

לפניכם נוסח מגילת העצמאות. סמנו את הופעות שלושת המרכיבים לזהות נורמלית של עם או העדרם, בנוסח מגילה, במספר או בצבע .

מגילת העצמאות

בארץ-ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי. לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגִנִ ים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברּכת הקִ דמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ”ז )7981 )נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב’ בנובמבר 7871 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ-ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי. השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליונים יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות-זכויות בתוך משפחת העמים. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם. במלחמת העולם השנייה תרם הישוב העברי בארץ את מלוא-חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות. ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל; העצרת תבעה מאת תושבי ארץ-ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה. זו זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי הישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ-ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל.