קובץ שאלות חזרה לחוברת אמונה וגאולה

פרק ראשון – אדם מחפש את עצמו

מבואהאדם מחפש תוכן לחייו

 1. א. תאר את אופיו של “איש החוץ” ואת אופיו של “איש הפנים”.

  *ב. את מי משניהם תעסיק יותר שאלת משמעות החיים?

 1. א. מדוע לפי פרנקל חשוב מאוד שאדם ימצא משמעות לחייו?

   ב. הסבר את המשפט “מִי שֶׁיֵּשׁ לוֹ לְמַה שֶׁלְּמַעֲנוֹ יִחְיֶה, הוּא יוּכַל לָשֵׂאת כִּמְעַט כָּל אֵיךְ”.

  *ג. לדעת ויקטור פרנקל, מי יהיה יותר בריא בנפשו – איש הפנים או איש החוץ? הסבר.

מדוע מחפש אדם משמעות לחייו?

 1. כיצד מוכיח הלל צייטלין את קיומה של נשמה א-להית עליונה הקיימת באדם (2 הוכחות)?

 2. ממה נובע חיפוש האדם אחר משמעות לחייו לפי צייטלין?

 3. “לא אל מה שיש לו תחילה ותיכלה, משהו מוקף ומוגדר בטיבעו וקרוב לחושינו ותפיסתנו, אנו מתגעגעים, כי אם אל מה שאין לו תחילה ותיכלה, שנמצא מעבר לכל הגבולים” (הלל צייטלין).

 1. הסבר את דבריו של צייטלין.

 2. כיצד הוא מוכיח את דבריו?

 3. מה ניתן ללמוד מדבריו לשאלה “מדוע אדם מחפש משמעות לחייו”?

 1. א. הסבר את המושגים “אדם בכח”, “אדם בפעל”.

   ב. מתי אדם הוא “בכח” ומתי “בפעל”?

 1. המהר”ל עוסק בדבריו במלאכים, בני אדם, בהמות ובאדמה. חלק את המושגים הללו לשתי קבוצות והסבר את המאפיין כל קבוצה, לאור דבריו.

 2. א. האם ייתכן שאדם יממש את שלמותו בעולם לדעת המהר”ל? הסבר מדוע.

   ב. הסבר את משל העירוני שנשא בת מלכים ואת הנמשל.

מהי משמעות החיים?

 1. א. מהי תכלית כל הברואים שאינם בני אדם בעולם, לדעת הרמב”ם?

ב. מהי תכלית האדם לדעת הרמב”ם? כיצד הוא מוכיח את דבריו?

10.”חרבן הנפש בתיקון הגוף ותקון הנפש בחרבן הגוף”. מי אמר משפט זה? הסבר את המשפט.

*11. א. האם פרופסור למדעי היהדות שעסוק רוב זמנו בהנאות גופניות נחשב לאדם שלם לפי הרמב”ם?הסבר.

ב. האם אדם שאינו מחפש אחרי תאוות גופניות, אך לא פיתח את חכמתו נחשב לאדם שלם לפי הרמב”ם? הסבר.

 1. מהי הסתירה בין דברי הרמח”ל השונים בנוגע לשאלת משמעות החיים? כיצד היית מיישב את הסתירה?

*13. השווה בין תכלית החיים לפי הרמח”ל לתכלית החיים לפי הרמב”ם.

 1. הרב דסלר:

 1. מהם שתי הכוחות החזקים ביותר בעולם?

 2. האם בכל אדם יש כח נתינה? כיצד ניתן להוכיח זאת?

 3. מהי המטרה שלשמה ברא ה’ את העולם לפי הרב דסלר? כיצד נוכל לממש מטרה זו?

 4. הסבר את המשפט: “כי לא יכיר החסד אלא מי שיש בו חסד”. מה נלמד ממשפט זה לגבי שאלת תכלית החיים?

 1. מהי נקודת המחלוקת בין הנצרות ליהדות לפי הרש”ר הירש. הסבר את פרשנות הנצרות ואת פרשנות היהדות לסיפור חטא אדם הראשון, לאור דברי הרש”ר הירש.  

 2. מהי תכלית החיים לפי הרב קוק? מהי הייחודיות שבגישתו לעומת הגישות האחרות שנלמדו בפרק.

פרק שני – אני מאמין:

למה ללמוד אמונה?

 1. לפי ריה”ל – האם לימוד האמונה הוא דבר חיובי? פרט.

 2. “כי אין המסורת טובה כי אם לנפש השלווה ואילו הנפש הנבוכה יותר ראוי לה המחקר” (ריה”ל).

 1. הסבר מהי “נפש שלווה” ומהי “נפש נבוכה”.

*ב. מדוע לדעת ריה”ל המסורת טובה לנפש השלווה ואילו המחקר לנפש הנבוכה?

 1. האם לדעת ר’ נחמן מברסלב יש ללמוד אמונה באופן שכלי? מדוע?

 2. מהי המדרגה העליונה של עבודת ה’ לפי ר’ נחמן? מדוע?

 3. מהם סוגי האנשים ויחסם לאמונה, כפי שמתאר רס”ג? לאילו סוגי אנשים כתב רס”ג את ספרו?

 4. “כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאילו לא בא לעולם: מה למטה, מה למעלה, מה לפנים ומה לאחור” (חגיגה, פרק ב’ משנה א’).

 1. הסבר את המשנה.

 2. מהי הקושיא מהמשנה על שיעורי מחשבת ישראל?

 3. כיצד מתרץ רס”ג את הקושיא?

 1. א. לדעת רס”ג אדם יכול להגיע לבדו, ע”י חכמתו, לאמונה ולתורה, אך לדעתו זוהי לא הדרך הנכונה. הסבר מדוע (3 סיבות).

ב. מהי כן הדרך הנכונה ללימוד אמונה לדעתו?

 1. א. מדוע לדעת רס”ג יש ללמוד אמונה? (2 סיבות).

ב. האם עמדתו של רס”ג  בנושא לימוד האמונה דומה לשיטתו של ריה”ל? הסבר היטב.

 1. מהי מטרתו של הרמח”ל בכתיבת ספרו “מסילת ישרים”?

 2. האם לדעת הרמח”ל אהבת ה’ ויראת ה’ הן תכונות טבעיות לאדם (כמו תחושת רעב ועייפות)? הסבר את תשובתך.

 3. מדוע לדעת הרמח”ל יש להעמיק בענייני האמונה ועבודת ה’?

 4. מהי עבודת ה’ השלמה והראויה לפי הרמח”ל?

 5. כיצד מסביר הרמח”ל את הפסוק – “אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה'” (משלי ב’, ד’).

 6. מהם שני חלקי התורה לפי רבנו בחיי? הסבר והבא דוגמה למצווה מכל חלק.

 7. איזה חלק מחלקי התורה היה מוזנח יחסית בתקופתו של רבנו בחיי? האם לדעתך זהו המצב גם כיום? הסבר את דברייך.

 8. רבנו בחיי מביא 3 אפשרויות מדוע אין התעסקות בחובות הלבבות. מהם שלשת האפשרויות וכיצד הוא מסביר שאין הצדקה לחוסר ההתעסקות בחובות הלבבות.

 9. סכם את ההוכחות לצורך בלימוד אמונה מן השכל, מהתורה ומחז”ל, לפי רבנו בחיי?

 10. האם שיטת רבנו בחיי קרובה יותר לעמדת רס”ג או לעמדת ריה”ל בשאלת הצורך בלימוד אמונה? הסבר.

 11. הסבר את משל “העבד וספירת הממון” של רבנו בחיי.

 12. מהו “מאמר הדור”? הסבר את הרקע ההיסטורי לכתיבת המאמר?

 13. לפי הרב קוק, מהו השוני המרכזי בין דורנו לבין הדורות הקודמים?

 14. מהי הסיבה המיוחדת ללמוד אמונה בדורנו, לפי הרב קוק?

 15. הסבר את קביעתו של הרב קוק לגבי דורנו: “הוא לא יוכל לשוב מיראה, אבל מאוד מוכשר הוא לשוב מאהבה”. הדגם כיצד “שבים מיראה” וכיצד “שבים מאהבה”.

מהי אמונה?

 1. מהי הגדרת האמונה לפי ר’ יוסף אלבו?

 2. מהי אמונה לדעת רש”זמלאדי? מה החידוש בדבריו בפירוש המילה “אמונה”?

 3. כיצד מסביר הרב שלום בער מליובאוויטש את העובדה שה’ מחזיק בכל רגע את העולם שלא יהפוך להיות “אין”?

 4. מהי אמונה לפי הרב שלום בער מליובאוויטש? כיצד ניתן לראות שהוא ממשיך את הרעיון של רש”זמלאדי?

 5. מהו הקשר בין אדם “נאמן בעסקיו” לבין אדם שמאמין בה’, לפי המהר”ל?

 6. מהם י”ג עיקרי האמונה של הרמב”ם?

 7. לפי החזון אי”ש, מה גורם לאדם לחפש אחר האמונה?

 8. מהי הגדרת הבטחון בה’ לפי החזון אי”ש? מהו ההבדל בינה לבין האמונה?

 9. אדם מאמין ואדם שאינו מאמין נמצאים בצרה. הסבר כיצד יתנהג כל אחד מהם, לפי דברי החזון אי”ש.

כיצד מגיעים לאמונה?

 1. השווה בין הדרך לאמונה כפי שמתואר בתלמוד הבבלי, מסכת נידה לבין הדרך לאמונה כפי שמתואר במדרש הגדול. האם יש סתירה בין המקורות?

 2. הסבר היטב את חמשת הדרכים להגיע לאמונה לפי הרב דסלר? אילו דרכים הן הבסיס לאמונה ואילו מתייחסות למדרגות הגבוהות של האמונה?

אמונה ומימוש עצמי

 1. מהו הקשר בין אמונה למימוש עצמי? במה נושא זה שונה מהנושאים הקודמים שבהם עסקנו בהקשר של אמונה?

 2. א. מהו “חטא” לפי הרב קוק בקטע “בקשת האני העצמי”? במה שונה הגדרה זו של חטא מההגדרה המקובלת?

ב. לאור דבריך בסעיף א’, הסבר את חטא אדם הראשון וחטא הארץ המוזכרים בקטע.

 1. מהו התפקיד של התורה על פי הרב קוק בקטע הנ”ל – לכוון אותנו מבחוץ או לחבר אותנו לפנימיותינו? הסבר היטב.

 2. מהי ביקורתו של הרב קוק על המחנכים? האם אתה תומך בביקורת זו?

 3. מהו אחד הגורמים לחזרה בשאלה לפי הרב קוק? הסבר היטב והדגם את דבריו מן המציאות כיום.

 4. מהי הבעיה שיכולה להתעורר מהרעיון של “מימוש עצמי”? כיצד מתמודד עם הבעיה הרב שמעון שקופ?

 5. הסבר את דברי הרב שקופ: “איש השלם ראוי להשריש בנפשו להרגיש שכל העולמות כולם הם ה”אני” שלו”.

 6. תמימה: “אני לא מתפללת בציבור, זה רק מפריע לכוונה האישית שלי ולמדתי במחשבת ישראל שהעיקר באמונה זה המימוש העצמי!”. כיצד יענה לתמימה ריה”ל? (2 תשובות).

 7. תמימה: “אחרי שקראתי את דברי ריה”ל הבנתי שבאמת כדאי להתפלל בציבור! – זה בדיוק כמו שכשבונים חומה להגנה כולם בונים ביחד את החומה ולא כל אחד שומר על ביתו”. הסבר את דברי תמימה לאור דברי ריה”ל.

 8. מה היה חטאו של איוב לפי הרב סולוביצ’יק? מה היה חטאו המיוחד בעניין התפילה? מה עשה איוב כדי לתקן את דרכיו? (ראה בסוף הקטע).

 9. מהי הגדרת החסד לפי הרב סולוביצ’יק?  

אמונה בעם ישראל

 1. הסבר את הרעיון של הגעה לאמונה דרך עם ישראל. במה שונה דרך זו מהדרך שלמדנו בנושא “אמונה ומימוש עצמי”.

 2. במה שונה יצירת עם ישראל מיצירת שאר העמים? במה שונה הדת היהודית מהדתות ומן האומות האחרות? מה מראה השוני הזה שבין ישראל לעמים? מדוע שוני זה קשור לדרך שבה יש ללכת כדי להגיע אל האמונה? (ראה הסברים בחוברת).

 3. א.  תאר את חלומו של מלך הכוזרים.

ב. ספר הכוזרים שונה מרוב ספרי המחשבה בכך שהוא פותח עם כמה הנחות    בנושא האמונה, בלי להוכיח אותם. הסבר מהם ההנחות של הספר, המתבטאות       בחלום (לדוגמא: החלום מניח שיש א-להים).

ג. מדוע ריה”ל מניח את ההנחות הללו ולא מוכיח אותם? מה ניתן ללמוד מכך על   שיטתו בנוגע לדרך אל האמונה.

 1. מהם העקרונות של הפילוסוף? הסבר כל עיקרון והביאי ציטוט שמראה את העיקרון.

 2. כיצד דוחה מלך הכוזרים את הפילוסוף (2 דחיות)?

 3. מהם יסודות השקפת הנוצרי בדבריו למלך הכוזרים?

 4. כיצד דוחה מלך הכוזרים את הנוצרי?

 5. א. “מלך הכוזרים מתלבט בין דרך ההגיון לדרך האמונה”. הסבר משפט זה לאור דברי מלך הכוזרים לנוצרי, למוסלמי ולפילוסוף.

ב.כיצד האמונה היהודית פותרת את ההתלבטות בין האמונה לבין ההגיון?

 1. במה שונה ביסוס האמונה היהודית מביסוס האמונה אצל שאר הדתות?

 2. השווה בין אמונה המתבססת על בריאת העולם לבין אמונה שמתבססת על יציאת מצרים ומתן תורה.איזו מהן חזקה יותר לפי ריה”ל?

 3. א. ריה”ל מציג שתי סיבות אפשריות לכך שאנו חייבים בתורה. מהם? (פסקה כז’)?

ב. מהי לדעתו הסיבה המרכזית המחייבת אותנו? מדוע? מה נובע מכך?

 1. מהם חמשת הדרגות הקיימות בעולם? מה מייחד כל דרגה מן הדרגה הקודמת?

 2. כיצד מוכיח ריה”ל כי מדרגת עם ישראל היא מדרגה בפני עצמה?

 3. במה שונה מהותית גישתו של ריה”ל על סגולת ישראל מלהבדיל, הגישה הגזענית של הנאצים ימ”ש?

 4. מה ההבדל בין יצירת הדת היהודית ליצירת שאר הדתות? מהי חשיבותו של הבדל זה?

 5. מהי חשיבותו של מעמד הר סיני לפי ריה”ל?

 6. מהו הבסיס לאמונה לפי דברי הרמב”ם באיגרת תימן? במה דומים דבריו לגישתו של ריה”ל?

 7. לפי הרב קוק – מדוע ה’ בחר בעם מסוים שיעבוד אותו ולא בכל העולם?

 8. א. הסבר מהו ייעודו של עם ישראל לפי הרב קוק.

ב. הסבר את הנושא “אמונה בעם ישראל” שבו עסקנו, לאור דברי הרב קוק.

 1. א. מהם שני המרכיבים של קדושת ישראל לפי הרב קוק? הסבר כל אחד מהם.

ב. מהו המרכיב היותר מרכזי מביניהם? הסבר.

 ג. מהו המרכיב שמתגבר לקראת תקופת הגאולה?

 1.  הסבר את המשפט: “שהסגולה הפנימית לא תתגלה בזמן הזה כי אם לפי אותה    המדה שהבחירה מסייעה את גילויה” (הרב קוק).

 2.  כנגד מי מכוונת ברכת “ולמלשינים אל תהי תקווה”? מדוע לדעת הרב קוק היא לא מכוונת לחילוניים שבזמנו? מה ניתן ללמוד מכך לנושא “אמונה בעם ישראל”?

 3. מהי דרכו של הרב קוק לקרב את הכופרים באמונה? האם הוא נוקט בדרך זו כלפי כל הכופרים? הסבר.

 

1

שאלות חזרה – פרק חמישי

חשיבות העיסוק באמנות וביצירה

 1. א. כיצד מתארת התורה את כישרונו האמנותי של בצלאל?

   *ב. מה ניתן ללמוד מתיאור התורה את בצלאל בנוגע לחשיבות העיסוק באמונה?

 1. לפי דברי הרב קוק ב”אורות הקודש” ובספר “חדריו” – כיצד אדם שבטבעו נמשך ליצירה ואמנות צריך לנהוג בחייו? מדוע?

 1. איגרת הראי”ה קוק לבית הספר לאמנות “בצלאל”:

א. הסבר היטב את “משל הבובה” ואת הנמשל.

ב. מהם ההשלכות החיוביות שיהיו לפיתוח האמנות בארץ ישראל? (סוף הקטע).

האמנות ככלי ביטוי לעבודת ה’

 1. הראי”ה קוק, עולת ראיה (פרוש לשיר השירים):

 1. מדוע חשוב להוציא לפועל את הכישרונות האמנותיים? מה תפקידם של הכישרונות הללו?

 2. מהי הגישה המוטעית ל”שיר השירים”?

 3. הרב קוק מכנה את אלו הדוגלים בגישה המוטעית לשיר השירים כך: “הַגַּמָּדִים שֶׁהֵם גַּם כֵּן בַּעֲלֵי עֵינַיִם טְרוּטוֹת הַזּוֹחֲלִים סָבִיב לִשְׂדֵרַת הָאֲבָנִים הַתַּחְתּוֹנָה שֶׁל מִגְדָּל עֹפֶל וְרוֹשְׁמִים אֶת קוֹמָתוֹ אֲשֶׁר לְעָב תַּגִּיעַ, רַק כְּדֵי תְּנוּפַת יָדָם הַקְּצָרָה וּמָעוֹף עֵינָם הַכֵּהֶה. וְאִם מֵרֹאשׁ מִגְדַּל עֹפֶל יוּגַד לָהֶם שֶׁרוֹאִים אֶת הַכּוֹכָב מָלֵא הוֹד וְיִפְעָה, אָז מִיָּד יַחֲלִיטוּ כַּמָּה נָמוּךְ הוּא הַכּוֹכָב הַנֶּהְדָּר”.

 4. הסבירו את תיאורו של הרב קוק לאנשים אלו. מה גורם להם לראות בצורה מוטעית את שיר השירים? כיצד הם רואים בצורה מוטעית גם את רבי עקיבא?

 5. מהי ההתייחסות הנכונה לשיר השירים? מדוע זהו ספר כל כך חשוב עד שאמר עליו רבי עקיבא: “שֶׁכָּל הַכְּתוּבִים קֹדֶשׁ וְשִׁיר הַשִּׁירִים קֹדֶשׁ-קֳדָשִׁים!”.

 6. כדי להבין מדוע דווקא רבי עקיבא התייחס באופן כל כך מיוחד לשיר השירים, מתאר הרב קוק את דמותו של רבי עקיבא, ע”י מספר סיפורים: (1) תיאור מיתתו. (2) אהבתו המיוחדת לבת כלבא שבוע. (3) שמחתו כאשר שמע את המולת הרומאים (במקום להיות עצוב). תארו את דמותו של רבי עקיבא לאור שלשת הסיפורים הללו והסבירו את הקשר בין דמותו לבין התייחסותו לשיר השירים.

 1. הרב יחיאל יעקב וינברג, שו”ת שרידי אש:

 1. “הַדָּת עַצְמָהּ הִיא תּוֹךְ תּוֹכָהּ וּפְנִימִיּוּתָהּ שֶׁל פְּעֻלַּת חַיִּים אַמִּיצָה וּבְרִיאָה. מֵעַכְשָׁו אָנוּ מְבִינִים כִּי הַדָּת הַיִּשְׂרְאֵלִית אֵינָהּ יְכוֹלָה לְהִצְטַמְצֵם בִּגְבוּלוֹת הַפֻּלְחָן הַדָּתִי שֶׁבְּבֵית הַכְּנֶסֶת בִּלְבַד. הַיַּהֲדוּת שָׁאֲפָה, בְּהֶכְרֵחַ, לְהַקִּיף אֶת כָּל תְּחוּמֵי הַחַיִּים וּלְהִשְׁתַּלֵּט עֲלֵיהֶם שִׁלְטוֹן גָּמוּר”

 1. הסבר היטב את דבריו של הרב וינברג, המתאר את אופייה של היהדות.

 2. באילו תקופות היהדות פעלה לפי רעיונות אלו?

 3. מה גרם לכך שהיהדות הפסיקה לפעול לפי רעיונות אלו? על פי אילו רעיונות אחרים היא פעלה?

 4. מדוע נטשו רבים את התורה בעת החדשה?

 5. מה הייתה דרך התמודדותו של הרש”ר הירש עם עזיבת הדת בעת החדשה? האם הרש”ר הירש ייסד דרך חדשנית או חזר לדרך המקורית של היהדות?

*ו . מה תהייה עמדתו של הרב וינברג בנושא השילוב בין אמונה ל”תרבות ויצירה”?

*6. האם לדעתך בימינו נוצר שילוב טוב בין “אמונה” לבין “תרבות ויצירה”? הסבר.