קטע מתוך הסרט “ההסדר”, מלווה בשאלות מנחות בגוף הסרט, לאחר לימוד הרמבם והרמחל בפרק א’