טקס יום השואה

על בסיס המקורות הנלמדים בפרק ד’ – אמונה בשעת משבר.

 

לפניכם הערכה חלופית מיוחדת ומקורית- הפקה וביצוע של טקס יום השואה בנושא “אמונה בשואה”.

הערכה זו פותחה בסיוע שלנו בתיכון “ארץ הצבי” בירושלים.

זוהי דוגמא טובה לדרך שבה הערכה חלופית מאפשרת ללמידה לפרוץ את הגבולות של הכיתה ולהיות משמעותית עבור דברים הנוגעים לחיי התלמידים. כמו כן , כשתוצר הלמידה יוצא מיחסי המורה והתלמיד למשהו שיש לו קהל צופים אמיתי, המחויבות של התלמידים כלפיו גוברת והשיפוט כלפיו נעשה אמיתי יותר.

המטרות בהערכה חלופית זו היו:

  1. התמודדות אמונית עם סוגיית השואה.

  2.  העמקה ומעורבות של התלמידים בתכני הטקס כך שיהיה משמעותי יותר עבורם ועבור הצופים.

  3. למידה מעמיקה של המקורות.

תהליך העבודה:

כפתיח לעבודה למדו התלמידים את המקורות מתחילתו של הפרק הרביעי. מקורות אלו עוסקים כזכור ביכולת לשאול שאלות נוכח הנהגת ה’ ובאופי ההתמודדות האמונית עם משבר.

לאחר למידה והיבחנות על מקורות אלו, נגשו התלמידים לשלב השני הוא מלאכת בניית הטקס.

בשלב זה נערכה העבודה בקבוצות. כל קבוצה קיבלה מהמורה מספר טקסטים, סרטונים ושירים. על הקבוצה היה לבחור מתוך ההיצע מרכיב אחד על פי שני הקריטריונים הבאים:

א. הזדהות עם המרכיב הנבחר.

ב. היותו בעל קשר ברור לאחד המקורות שנלמדו.

(מובן, כי באפשרותם של התלמידים להציע מרכיב משלהם, ולא להסתמך דווקא על מה שהוצע להם).

לאחר בחירת המרכיב והסברה מנומקת בכתב של הקשר שלו אל המקורות, נדרשו התלמידים לחשוב באיזה אופן הם מעוניינים להביאו לידי ביטוי בטקס – הקראה, המחזה, שירה וכד’.

החלק המורכב עבור המורה בהערכה חלופית מסוג זה הינו חלוקת עבודה לכל תלמידי הכיתה ויצירת שותפות אמיתית. לא כולם יכולים להקריא או לביים, כיצד יינתן אפוא הציון?

כמענה לקושי זה חולקו התלמידים לוועדות: הקראה, המחזה, הפקה, תפאורה וכד’.

כל תלמיד קיבל ציון על החלק האישי שלו בעבודה וגם על יכולת העבודה הקבוצתית שלו.

את תהליך העבודה תיעדו התלמידים ביומן – בו נדרשו לפרט את התכנונים הראשוניים, השינויים והביצוע הסופי.

גם על הטקס עצמו קיבלו התלמידים ציון שניתן על ידי צופים (מורים ותלמידים) שצפו בטקס.

הציון הסופי נבנה על פי המרכיבים הבאים :

החלק היחסי בציון

המטלה

הדרישות מהתלמידים

20%

לימוד הטקסטים

(נוכחות, השתתפות ומבחן)

 נוכחות בשיעור

ידע במבחן

30%

בניית הטקס

בחירת טקסט, ניתוח והבנה, קישור לחומר הנלמד

25%

ההכנה לטקס בהתאם לתפקיד:

תפאורה/ קריינות/ריקוד/

הצגה/בימוי/טכני

 יומן שבוע שבו מתעדים את כל התהליך, עד הפרטים הקטנים.

20%

הטקס עצמו

משוב צופים שהתייחס לאיכות הביצוע (תוכן וטכני), לקשר עם המקורות שנלמדו, בהירות המסר לשומעים, החלק המרגש בטקס ועבודת הצוות.

5%

רפלקציה על התהליך