בס”ד

אמונה בשעת משבר – עבודה אישית

יש להגיש עבודה אישית מודפסת. (גודל 12, מרווח של שורה וחצי). אורך העבודה – 4 – 5 עמודים.

  1. בחרי אירוע קשה שהעלה בך שאלות והתמודדויות אמוניות. את יכולה לבחור אירוע של אובדן אישי, אובדן משפחתי, קהילתי, או אירוע הסטורי, לאומי, קוסמי. כרצונך.

תארי את האירוע בו בחרת תוך פירוט השאלות האמוניות שהתעוררו בך בעקבותיו. את יכולה לבחור לכתוב תיאור סיפורי / מסה פילוסופית / יומן / תיעוד של דיאלוג או ויכוח פנימי… כרצונך.  בדברייך התייחסי ל (א) התלבטויוות, (ב) תשובות שנתת לעצמך, (ג) תשובות ששמעת מסביבתך, התמודדויות שלך ושל אחרים מסביב, (ד) יחס שהתעורר בך כלפי השאלות שלך עצמך (כבוד, פחד, עניין, סקרנות, תסכול, חשש, אחר…)  (אורך התיאור – כעמוד אחד).

  1. הציגי שתי התמודדויוות עם אמונה בשעת משבר, שלמדנו בכיתה – אחת שאת מזדהה איתה ואחת שאת מתקוממת כנגדה. הסבירי במפורט כל התמודדות – (א) כיצד היא עונה על שאלות האמונה, (ב) איזה דמות אדם ואיזה דמות אלהים עולים ממנה, (ג) איזה שאלות היא פותרת ואיזה שאלות חדשות היא דווקא מעלה או יוצרת, (ד) מה יתרונותיה וחסרונותיה עבור יהודיה מאמינה. בנוסף, הציגי את עמדתך האישית – (ה) מדוע את מזדהה עם ההתמודדות שבחרת להזדהות עמה ומדוע את מתקוממת כנגד ההתמודדות שבחרת להתקומם כנגדה. (מקורות אפשריים להציג – איוב או כל אחד מארבעת רעיו, הסוגיה בקידושין, הסוגיה ביומא, הרב ברקוביץ או חומרים אחרים שלמדנו השנה ורלוונטיים לסוגיות הללו, כגון ליבוביץ (ב’ניסים ואמונה’) או משהו אחר שעולה בדעתך. (אורך פירוט המקורות והעמדה האישית – כשני עמודים).

  2. פתחי את החוברת ‘אמונה וגאולה’ בפרק העוסק באמונה בשעת משבר (פרק רביעי). חלקו הראשון עוסק במשברים באמונה הנובעים מן הרוע בעולם.

(א)בחרי אחד מהמקורות הבאים שלא נלמדו בכיתה:

  1. האדם לא תמיד מבין – ריה”ל , הכוזרי , מאמר שלישי, סעיף יא, עמ’ 147 – 148. (שאלות 10 – 12)

  2. רוב הרעות בעולם נגרמות על ידי בני האדם בעצמם – רמב”ם, מורה נבוכים, חלק ג’, פרק יב. עמ’ 149 – 151 בחוברת (שאלות 13 – 15)

  3. לסבל יש משמעות – הרב סולוביצ’יק, איש האמונה – עמ’ 151 – 155 בחוברת. (בחרי 3 מתוך שאלות 16 – 24). שימי לב, יש קטעים קצרים יותר וארוכים יותר, אבל הקושי ומידת העניין של הקטע לא בהכרח תואמים את האורך. בחרי לפי הנושא שמעניין אותך במיוחד.

(ב)הסבירי את המקור במילים שלך, תוך מענה על השאלות בחוברת (שימו לב – לפעמים שאלה מופיעה בצד המקור בצבע חום ולעיתים לאחריו. עני על כל השאלות הרלוונטיות למקור שבחרת, מלבד מי שבחרה ברב סולוביצ’יק שיכולה לבחור).

(ג)הביעי עמדתך על המקור תוך ניתוח התשובה שהוא נותן על שאלות אמונה, שאלת צדיק ורע לו, דמות האדם ודמות האלהים העולים ממנו, השאלות החדשות שהוא מעלה לצד אלו שהוא פותר, יתרונותיו וחסרונותיו עבור יהודיה מאמינה.

(ד)מקמי את המקור החדש מבחינתך ברצף שבין הזדהות והתקוממות. (אורך חלק זה (כל שאלה 3) – עמוד עד שני עמודים).

  1. התייחסי בשורות אחדות לתהליך כתיבת העבודה באופן רפלקטיבי. האם התקשית למצוא דילמה מתאימה? האם העיסוק בנושא סקרן/אתגר/הפחיד/הלחיץ/העצים/הקל/אחר? האם התחדשו עבורך דברים במהלך החשיבה והכתיבה? האם תבקשי להמשיך ולעסוק בנושא באופנים אחרים?

בהצלחה,

מרב ורננה