הערכה חליפית – מחשבת ישראל- כתות יב’ תשע”ו

פרק רביעי : אמונה במבחן

עבודה זו תדון בעקידת יצחק – הסיפור נורא ההוד של עקידת יצחק הוא ללא ספק אחד משיאי ההתמודדויות האמוניות המופיעות בתנ”ך. והתמודדות זו ממשיכה להדהד בכל דור ודור עד ימינו

את העבודה ניתן ורצוי לעשות בזוגות.  זוגות בלבד ולא יותר מכך.   ויש להגישה עד תאריך הבגרות הפנימית.

העבודה תכתב בכתה, ככול שתנצלו את הזמן ותספיקו.  תיק המאמרים ימצא בכתה בזמן השיעורים, אין לקחת את המאמרים הביתה אך ניתן כמובן לצלמם.  אני נמצאת כאן לעזרתכן.

העבודה לא צריכה להיות ארוכה, עיקרה קריאה וחשיבה עצמאית שלכן וניתוח מאמרים של כותבים נוספים.

  1. קראו את הפסוקים המתארים את נסיון העקידה ורשמו שאלות ,הערות ותובנות  המתעוררות לכן תוך כדי קריאה. גם שאלות הנוגעות להבנת פשט הפסוקים. קשיים, מילים חוזרות ומשמעותן וכדומה.  וגם  שאלות ערכיות אמוניות גדולות

אל תפחדנה ליצור רשימת שאלות ארוכה – אינכן נדרשות לענות על כולן.

  1. בחרו שני מקורות / מאמרים.  לפחות מאמר אחד ארוך  ( שלושה עמודים) ואחד קצר.

קראו את המאמרים וכתבו – מה הנקודות שהטרידו את כותב המאמר בפרשת העקידה?

האם נקודות אלו הטרידו גם אתכן קודם?  אם כן, למה?  אם לא ,למה?  (כל תשובה לגיטימית ובלבד שתענה ברצינות)

  1. מהי תשובתו של בעל המאמר על השאלות /מחשבות שהטרידו אותו?  שימו לב – בהחלט יכולות להיות יותר מנקודה אחת או שתיים במאמר.

  1. אלו מתוך המקורות עליהן דנו במשך השנה, מתחבר לך גם הוא לנושא זה. מדוע ואיך?

  1. כעת, לאחר העיון, חשבי וכתבי האם יש ביידייך לענות על חלק מן השאלות שהעלית בסעיף הראשון.

                   בהצלחה רבה

אורה