בס”ד

הערכה חלופית במחשבת ישראל –הכנת סיכום שיעור ודף מקורות מלווה שיעור, לפרק רביעי – אמונה במשבר

הנושא: התמודדות אמונית בשעת משבר

בחלק זה של הפרק אמנו נפגשים עם מקורות מהוגים שונים, שעוסקים בהבנת תהליכי ההתחלנות, התמודדות עם משברים, והלגיטימיות של עיסוק בשאלות אמוניות. בהערכה חלופית זו תיחשף לעוד היבטים או להעמקת ההיבטים שכבר נלמדו ביחידה זו.

המטלה: עליך לשמוע שיעור מתוך השיעורים הבאים שבקישור זה, ולהשתבץ בקישור זה לשם כך. לאחר שמיעת השיעור עליך לסכמו בהיקף של 2 עמודים בכתב DAVID  גודל 12, וכן לאור המקורות שמובאים בשיעור עליך להכין דף מקורות מלווה שיעור.

המטרה: השומע ייחשף להרחבה או לחילופין העמקה על התכנים המובאים בספר הלימוד וילמד לערוך דף מקורות בנושא אמוני תוך כדי שימת דגש על מבנה הדף מבחינת התוכן וכן צורת הגשתו ללומד הפוטנציאלי.

מהלך הפעילות:  בשלב הראשון עליך לבחור שיעור עם נושא שמדבר אליך. לאחר מכן יש לשמוע אותו בפעם הראשונה בצורה נקיה, ובמהלך השמיעה רק לציין בצד את המקורות השונים לשם יצירת דף המקורות בהמשך. כמו כן רצוי שתבנה שלד של מבנה השיעור לשם הקלה  על סיכומו בהמשך.

בשלב השני מומלץ לשמוע בשנית את השיעור ולעצור את השמיעה בכל מקטע (על פי השלד שיצרת בשלב הראשון) ומיד לסכמו כנדרש באופן כללי וללא ירידה לפרטים שאינם נוגעים ללב העניין.

בשלב השלישי והאחרון עליך לאתר את המקורות שדוברו בשיעור שבחרת (ניתן להעזר ברשת האינטרנט) וליצור מהם דף מקורות עם ציטוט החלקים הרלוונטיים והגשתו בצורה נאה מבחינת עריכתו הגרפית.

 

מחוון להכנת סיכום השיעור (60%) ולהכנת דף המקורות (40%)

  חלקי המטלה ניקוד    רמה נדרשת
 ניסוח 10 נקודות עליך להתנסח באופן נכון מבחינה לשונית, לשמור על רמת שיח גבוהה וכן לנקד כנדרש.
מבנה של התוכן 10 נקודות החלוקה לפסקאות צריכה להיות על פי שלבי התוכן באפן מובנה ומודרג.
תוכן הסיכום 30   נקודות ביטוי של הרעיון המרכזי והעברתו באופן בהיר לקורא
ריפלקציה 10 נקודות עליך לכתוב מה לקחת והפנים ממנה.
  חלקי המטלה ניקוד    רמה נדרשת
 טיב המקורות שנבחרו 10 נקודות מקורות שנאמרו בשיעור, ומיקוד לחלק הרלוונטי במקור.
כותרות מכוונות לכל חלק מהמהלך בדף המקורות 10 נקודות הכותרות צריכות להיות ממוקדות ובהירות שיוצרות עניין.
ארגון דף המקורות מבחינה עריכתית 10  נקודות עיצוב מעניין, שינוי פונטים במקורות, גודל מתאים, שילוב תמונות מלוות טקסט.
     מבנה התוכן 10 נקודות סדר המקורות נקבע בצורה הגיונית ומתאים לסידור התוכן המובא בשיעור.

 

לימוד פורה ומועיל

בהצלחה רבה