דפים מלווים להוראה בכיתה

עמודים 1-2 של הקובץ מתייחסים לרס”ג.

עמוד 3 של הקובץ מתייחס לרב ישראלי.

עריכה – מיכל מרור