מצורף קובץ להורדה, מתוך תקית הדרייב

הקובץ מכיל דפי עבודה למקורות הבאים: ר’ נחמן, ריה”ל, רס”ג, רבנו בחיי, רמח”ל, הרב קוק – מאמר הדור.

הדפים יכולים לשמש כדפי עבודה עצמית, או כדפים מלווי שיעור.

בנוסף מצורף קובץ לסיכום כל השיטות.