מעט העשרה על ההוגה

הלל צייטלין

נולד למשפחה חב”דניקית והתייתם בגיל 15. כדי לעזור בפרנסת המשפחה התחיל ללמד ילדים את השפה העברית כשיצא מהישיבה נחשף לעולם ההגות והפילוסופיה העשיר והתחיל ללמוד ולקרוא דברים רבים בנוסף לתורה. בעקבות חשיפה זו התערערה אמונתו באלוקים ולתקופה מסוימת הפסיק לשמור מצוות. הוא התחבר לתנועה הציונית, אך חשב שאנשים רבים בתנועה אינם מבינים עד כמה מצבו של העם בגולה קשה וכי יש לחפש פיתרון מיידי למצוקות המוני העם בייחוד במזרח אירופה. לאחר מלחמת העולם הראשונה חזר בתשובה, עסק רבות בחסידות חב”ד ובר’ נחמן מברסלב. כתב מאמרים רבים שהנושא המרכזי שלהם הוא הצימאון לאלוקים והגעגוע לריבונו של עולם.

בתקופת השואה כתב מכתבים לרב הראשי לא”י, הרב הרצוג ולאחרים על מנת שיעזרו לו להשיג סרטיפיקט לו ולבני ביתו. ניסיון זה נכשל. אשתו נפטרה מהתקף לב באומשלאגפלאץ בוורשה. הוא עצמו יצא לרכבת הגירוש בערב ראש השנה תש”ג  עטור בטלית ותפילין כשבידו ספר הזוהר הקדוש ונרצח על ידי הגרמנים בדרך לטרבלינקה.

קישור לכתבה שפורסמה על הרב צייטלין באתר כיכר השבת