ב”ה                                                                                                                                        ד”ר דניאל רביב

הדיון כאמצעי בהוראה בכיתה בשיעורי מחשבת ישראל

 

לדיון בהוראה יש עקרונית שלושה סוגי מטרות:

 1. עיקרית-קידום מימוש מטרות השיעור – בתכני השיעור ובהבטחת הרחבת מעגל הלומדים
 2. “תחזוקת שיעור”: יצירת עניין תוך “שמירה/חידוש ערנות” ותוך גיוון השיעור במתודה
 3. הזדמנות לקידום חינוכי – הנחלת ערכים כגון: הקשבה, תרבות דיבור, סבלנות, סובלנות ועוד

 

תועלות/מטרות כלליות בשימוש בדיון – הדיון כגורם מזמן מיטבי ל:

 1. הפעלה מיטבית [הזדמנות להפעיל את כולם – “לכל אחד יש במה”, מוענקת תשומת לב, ותוך כדי שאלות הצלבה (ב”רשת”: “מה דעתך על עמדת הדובר הקודם”)]
 2. חינוך לערכי חברה ותקשורת בין אישית: הקשבה, כיבוד הזולת, תרבות הדיבור והדיון
 3. חינוך לחשיבה [הזדמנות לשאלות מקדמות – ברמות חשיבה גבוהות, זיהוי הנחות, ביקורת מנומקת וכדו’]
 4. אמצעי חקר וגילוי [הפעלה מפיקה – להוציא רעיונות מהכח אל הפועל, מתוך פוטנציאל הלומדים]
 5. חינוך להכלה [לגיטימציה לעמדות השונה, הבנה ללא הסכמה]
 6. חינוך לכניסה ל”ראש הזולת” [הפרדות, כגון בין דעתי לאפשרויות אחרות]
 7. טיפוח תקשורת בין אישית [תמיכה הבנה, הסכמה, ביקורת]
 8. גורם מזמן להטבת אקלים כיתה [שיויוניות, כבוד לכל אחד]
 9. עבודת צוות – שיתופיות
 10. למידת תהליך לימוד הדרגתי: מעובדות למסקנות ומתוך הבחנה בין עובדות לפרשנות
 11. טיפוח יכולת גיבוש עמדה

 

כללים – תנאי בסיס לקיום דיון:

 1. קביעת נושא הדיון [ו]מטרתו [מטרת תוכן, כגון: פתרון בעיה, הכרעת דילמה, משימת חקר, ברור משמעויות], תוך הבהרת נקודת המוצא ברורה ומוסכמת [מידע נתון, עובדות מסויימות]
 2. גירוי להתנעת הדיון: פתיח מעורר, פרובוקטיבי, מסעיר, מזמין ויוצר עניין, דילמה, אתגר
 3. הגדרת טיב התוצר [ציפיות מהדיון, תוצר מוגדר, החלטות אפשריות/מסקנות מצופות]
 4. הכנת שאלות בתהליך הדרגתי – קביעת מתווה ברור עם אפשרויות [למנחה]

 

עקרונות הנחייה/ניהול הדיון

 1. שוויוניות בנתינת מקום לכל המשתתפים – הזדמנות להשתתף ולהביע דעתם
 2. שאלות מעוררות חשיבה, בהירות אך פתוחות כבסיס לדיון פורה ומעורר עניין
 3. הנחייה מקדמת – בדיקת התקדמות יעילה ולעבר המטרה [שמירה מהסתעפויות וחריגה מהנושא]
 4. שימוש בביטויי תמיכה ושבח
 5. סיכומים – סיכומי ביניים, סיכום סופי – מסקנות
 6. קביעת סדר השתתפות
 7. לעורר השתתפות ולאפשר לכל אחד להתבטא
 8. תיעול כל אמירה לכיוון תורם – רתימת כל משתתף גם בדיעבד [ואף מי שמדבר לא לעניין]
 9. התחלת דיון ושבירת שתיקות
 10. הכלת כל טיפוסי האישיות – התמודדות עם מגוון סוגי משתתפים [כגון: שתלטן, שתקן, דברן, תוקפן, ביקורתי, וכחן ועוד]
 11. החלטה על סידור פיזי כסביבת דיון – מומלץ ישיבה במעגל כביטוי לשיויוניות
 12. חזרה על דברי דוברים בכדי לוודא הבנה והשמע חוזרת (לרחפנים) ולאפשר התקדמות ממוקדת
 13. שמירה על תרבות דיון [מניעת התפרצויות או השתלטויות על הדיון, אי פטפטת וכדו’]