לפנכם מצגת שנערכה בתיכון צייטלין, המצגת מסכמת את דברי הרמח”ל על העולם הבא.

ניתן להוריד את המצגת מתיקיית הדרייב .