מצגת קצרה המציגה את השאלה

ומתייחסת למקורות על אברהם אבינו ולדברי ר’ יוסף אלבו