סרט בשני חלקים על הרב קוק  ויחסו לחברה החילונית, כרקע לאגרת תקנ”ה