השוואה בין יג עיקרים ובין השיר “יגדל אלוהים חי”

וכן, הרחבה והעשרה למורה

שלושה עשר עקרים