“קיומו של היוצר ביצירה”
סרטון המתאר את “החלקיק האלוהי”