סרטון טד העוסק במשמעות החיים ושניתן לקשר בייחוד

לדבריו של הרב דסלר על הנתינה לזולת או לדברי הרב קוק על “בכל דרכיך דעהו”