על מנת להבין היטב את הפסקה המופיעה בחוברת כדאי לקרוא אותה מתוך המאמר המלא של הרב אשכנזי -שבת ה’להורדת המאמר יש ללחוץ על הקישור שבת השם