בס”ד

משימת סיום השתלמות מחשבת

מגישה: רחל מלכה

שם המקור: ‘מאמר הדור’, הרב קוק עמ’ ק”י- קי”א

 

. סיכום המקור בקצרה1

  • רקע: הרב קוק כותב בתחילת המאה ה – 20 לדור החלוצים. ‘כשהדור הוא שפל, כשמוסרו העצמי נשחת…אין המחשבה פועלת עליו לטובה או לרעה…

 

 • טיעון מרכזי: הנחת היסוד של הרב קוק: דור שמוכן להקריב את עצמו למען אידיאלים ‘יוצא להורג בשביל מטרות שהן נשגבות… לא יוכל להיות שפל’….הרב קוק מלמד על הפוטנציאל הרוחני הגדול שטמון בדור החלוצים, השואף “לשמוע דברים גדולים…. ‘
 • נימוק: ‘כיוון שהוא מתעלה, כיוון שהוא מרגיש בקרבו אצילות ועדינות..

 

 • אופי  הדור והתקופה
  • אנחנו נמצאים בתקופה שבה רמתו המוסרית של הכלל גבוהה(בעבר היו צדיקים גדולים ורמתו של הכלל הייתה ירודה, בדורות האחרונים הענקים התמעטו ואילו ההמון התעלה) רמתו הרוחנית של הדור גבוהה והוא דורש אידאלים רוחניים גבוהים. דור החלוצים צמא למחשבה והגיון, ולימוד אמונה ייתן מענה לצורך הזה. הנטייה בדור שלנו היא להתחבר לעומק ולא להסתפק בדברים שטחיים.
  • הוכחה לרמתו המוסרית הגבוהה של הדור: בני הדור הקריבו את עצמם למען ערכים ומטרות, החלוצים מסרו נפשם על אידיאלים גדולים של עם ישראל למרות שבפועל לא קיימו מצוות ונראו ככופרים ומרוחקים מיהדות. ‘אפילו אם המטרות הן לגמרי מוטעות, אבל רוחו הוא נשגב, גדול ואדיר’.

 

 • הסיבה למסירות הנפש של החלוצים למען עם ישראל הייתה החיפוש אחר משהו נעלה.. ומכאן הרב קוק מסיק כי..
 • מסקנה: הדור יכול ללמוד אמונה!ואם הדור מחפש משהו נעלה והוא בעל רוח גדול אז הוא יהיה מוכן לשמוע דברים גדולים …’כמו ענייני האמונה.  

 

הקשיים בקירוב הדור(בני הנוער)

 • אי קבלת מרות והעדר יראה מההורים ומהמורים: ‘שהדור שהוא מוצא את כל מה שהוא שומע ורואה מהורים ומורים קטן מערכו..’
 • הסיבה לאי קבלת המרות: התלאות שעבר הדור הפכו אותו למחוספס ולכן פחדים אינם מזעזעים אותו, וכדברי הרב קוק התלאות ‘עשאוהו לנוקשה ועז’. בין דור ההורים לדור הבנים קיים פער  בדרך השגת לימוד האמונה והסברתה: דור ההורים הסתפקו בקיום מצוות מתוך אמונה תמימה, דור הבנים דורש הבנה, העמקה וחיבור האמונה לחיים.
 • הדרך היחידה להביא את הנוער להידברות ולהתעניינות היא על ידי  שלושה אמצעים:
 • גישה חינוכית המבוססת על אהבה, ולא מתוך יראה.(כבר לא עובד עליהם..)
 • קשר אישי וחם בין התלמיד למחנכו.  בדורנו, דור של משיח, יש לשים לב לעולמו הפנימי של האדם. הכוונת הרגשות האצילים והעדינים. המהווים את עולמו הפנימי של האדם, לאפיקי אמונה ויראת ה’.
 • תוכן הלימוד: ‘ענייני רוח גדולים ומבוררים’.  הכוונה לשני דברים: תוכן גדול ומעמיק ואופן ההעברה: לא להסתפק בנוסחאות ובהיגדים כללים, אלא ללמוד לעומק ובאופן מקיף ורחב.

להקנות לנוער דעה ורגש! דגש

 • התוצאה: הרב קוק מלמד כי לגישה חינוכית מתוך אמונה בנוער/ בדור, ומתוך קשר חם תהיינה השלכות חיוביות נוספות על תחומים אחרים: ‘המטרות היותר פנימיות ,שהשרשרת של כל החיים המוסריים, הדתיים והלאומיים, וכל התלוי בהם, אחוזה בהן תהיינה מבוררות לפניו.’
 1. מושגים בעיתיים במקור
 • פסקה שנייה: ‘במסבות הקדומות, מצד התכונה…היה מורגל להיות לבוש בה בימים שעברו..
 • פסקה שלישית: ”שכבר התעלה בתכונתו מלהיות מעמיד אופי לחייו מפני בריחה מפחד איזה שהיה, בין מוחשי בין ציורי, בין חומרי בין רוחני..

 

 1. השאלה שבה מתמודד נער בכיתה יב’ על פי המקור

הנוער מחפש אחר ריגושים… תוצאות מהירות, הוא נמצא בחסימות… הוא שואל את עצמו האם אני רלוונטי בעידן של טכנולוגיה מתפתחת, האם  אני בעמדה של צרכן או ייצרן, מי יכול לתת לי מענה בעידן של טשטוש גבולות ומעמדו של המורה שאמור להורות אינו ראוי?

 

 1. המתנה שארצה שתשאר לתלמידות שלי

האמונה כי רוחם נשגבת, גדולה ואדירה.

מטרות השיעור

 

  • השבת עוצמתו של הנוער וכוחו לחולל מהפכות ולהגשים רעיונות גדולים.
  • יצירת אמון בין הנוער לעולם המבוגרים ע”י שיתוף הרגשות שלי והחלק שלי בתוך הרצון לשינוי ותקווה.

 

 • חיבור הנושא לעולם של התלמידות ולחיי היום יום שלהן.

 

 

פתיחת שיעור- שלב א’ קשב

כתיבה על הלוח : נושא השיעור? התלמידים ישיבו על שאלה זו בסוף השיעור מתוך מבחר של היגדים שאציע להן או שיציעו מעצמן..

משימה ראשונה

התלמידות יקבלו רשימה של ‘חלוצים’, פורצי דרך, מחוללי תמורות ומהפכות, וינסו לשער את גילם. (הרשימה יכולה להיות מצוינת על הלוח או באמצעות תמסיר. באפשרות הראשונה תלמידות שונות יכולות לגשת ולמלא את הגיל.

רשימת החלוצים

הערה: המהלך השיעור נפתח ויקפדיה כדי ללמוד על הדמות או שאפשר לצרף פסקה קצרה על מפעלם וחזונם.

אלכסנדר מוקדון- נפטר בגיל 33

מקסימיליאן רובספייר- הוביל את המהפכה הצרפתית בגיל 31

ר’ נחמן מברסלב- נפטר בגיל 38

האר”י הקדוש- נפטר בגיל 38

סטיב ג’ובס- המציא את המחשב האישי בגיל 20

מארק צוקרברג- המציא את הפייסבוק בגיל 20

שרה אהרונסון- הייתה ממייסדי ניל”י בגיל 25

חברי הביטלס בהקמתה:

פול מקרטני- בגיל 18

ג’ון לנון- בגיל 21

רינגו סטאר- בגיל 21

ג’ורג’ האריסון- בגיל 17

גמאל עבד אל נאצר- הקים את תנועת המהפכה במצרים בגיל 30

יגאל אלון- היה ממייסדי הפלמ”ח בגיל 23

קליאופטרה– נעשתה שליטת מצרים בגיל 18

 

משימה שנייה

 

קריאה מתוך כתבה שהתפרסמה במוסף שבת ב’ כסלו, 2/112. על הנוער בהר חומה בעקבות הרצח המזעזע של נער על ידי חברו.

מיפוי הרגשות שעולים בעקבות הכתבה על הנוער וטיבו: בעקבות הכתבה התלמידות יקבלו טבלה: הרגשות שלי (של התלמידה), של הוריי, של המורים. התלמידות ימלאו על פי דעתם ויקבלו משימה לשאול את ההורים, בכיתה נקיים התאמה עם הרגשות שהתעוררו אצלי בתור מורה (אגב הגרה בהר חומה)

 

לאחר הצגת שתי התופעות אציג שתי שאלות שילוו את השיעור

 • כיצד נוער מגיע למציאות של אנרכיה?
 • מהי דרך החינוך שמתאימה לנוער כיום? כדי להשיב את התקווה, החזון ואת הכוח הטבעי בו.

 

שלב ב’- מפגש.  הכרת תכני הלמידה והבנתם לעומק

 

קריאת המקור פעמיים: פעם אחת עם המורה ופעם שנייה באמצעות עבודה עצמית עם דפים.

קריאה ראשונה:

משימה: התלמידות תתבקשנה להתאים את הכותרות הבאות לפסקות המרכיבות את הקטע:

רקע, טיעון מרכזי, נימוק, אופי התקופה, הוכחה לרמתו המוסרית של הדור, הסיבה למסירות הנפש של דור החלוצים, מסקנה, הקשיים בקירוב דור החלוץ/ובמבט לימינו בקירוב הנוער, הדרך/פתרון והתוצאה.

קריאה שנייה באמצעות עבודה עצמית עם דפים

 

מאמר הדור’ הרב קוק- עבודה עצמית

 

 

הרב אברהם יצחק הכהן קוּק  היה הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראלפוסקמקובל והוגה דעות. נחשב לאחד מאבות הציונות הדתית‘מכונה גם הראי”ה.

הרב קוק שימש ברבנות בלטביה, עלה לארץ ישראל בכ”ח אייר תרס”ד (1904), בתקופת העלייה השנייה ,ופיתח משנה פילוסופיתקבלית אוהדת ביחס לציונות וליישוב החדש.

 

 

 

הוא נתמנה לרבן של יפו והמושבות ולאחר מלחמת העולם הראשונה לרבה האשכנזי של ירושלים. הוא הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל שבה כיהן כרב הראשי האשכנזי הראשון, וכן ייסד את ישיבת מרכז הרב.

 

בקרב הציונות הדתית מהוות פסיקותיו בספרי התשובות שלו יסוד לפסיקה בענייני משפט המלוכה והמצוות התלויות בארץ. הגותו, שעלתה על הכתב בספרים שחיבר ושנערכו מכתביו בעיקר בתחומי ההלכה, האגדה, הפילוסופיה והמוסר, היא מרכיב משמעותי בהשקפת העולם של זרמים שונים בציונות דתית, בהגות הציונית הכללי,  ובהגות היהודית בכללה, ובכלל זה האורתודוקסיה המודרנית. לעומת זאת ספג התנגדות חריפה באגפיו הקנאיים של העולם החרדי.

 

 

 

 

 

 

 

 

תעודת זהות

המוען: הרב קוק

הנמען: דור החלוצים

 

טיעון מרכזי

דור בעל רוח גדול חפץ ומוכרח לחפוץ, בכל מקום שהוא פונה, לשמוע דברים גדולים’..

נימוק: אבל כיון שהוא מרגיש בקרבו אצילות ועדינות..הרי הוא כבר צמא למחשבה והיגיון.

דור כזה היוצא להורג, בעוז נפש, בשביל מטרות שהן נשגבות….לא יוכל להיות שפל.

                                                                                                      

 

                                   מאפייני התקופה מאפייני הדור
            עבר                                    הווה 1.
2.
3.

 

                                                                                                 

הוכחה לרוחו האדירה של הדור

 

מערכת היחסים בין הדור הצעיר לעולם המבוגרים

2 .  

 

הפתרון הסיבה
1
2
3

התוצאה: _____________________________________________________________

 

 

 

סיום השיעור- שלב ג’ הפנמה

 

משימת סיכום: לפנייך היגדים המבטאים את הסגולה/ הכוח/ הכלים שיש לנוער

בחרי משפט אחד שמתאים לדעתך לדברי הרב קוק ולגישתו כלפי הנוער במאמר הדור.

 • ‘רק בגלל הרוח’
 • עם קומץ שמיים ביד 
  הייתי עובר את חיי 
  הייתי חוצה את הים ברגלי 
  עם קומץ שמיים ביד ‘ (אברהם חלפי)
 • לחנוך את נפשו של הילד זה לשחרר אותו מהמושכות ולתת לו לרוץ חופשי כדי שיחקור ויגלה במה הוא טוב ומה מעניין אותו ומה הוא רוצה. במילים אחרות, ימצא מי הוא. (ג’ויס קורטק פטרול(
 • ‘כְּחִצִּים בְּיַד גִּבּוֹר כֵּן בְּנֵי הַנְּעוּרִים’ (תהלים פרק קכז, ד’)
 • ‘יבוא יום בלי ספק וגם אתן תצטערנה צער גדול ועמוק מאוד, ממש כמוני היום, על זהב ימי הנעורים שמיהרו כל כך לעבור ללא תוכן ומהות'( מתוך הקובץ “מחיי יוסף טרומפלדור – קובץ מכתבים וקטעי רשימות(
 • אני בן שבע-עשרה ואני משוגע. דוד שלי אומר ששני הדברים הולכים יחד. כשאנשים שואלים אותך בן כמה אתה, הוא אמר, תמיד תשיב שבע-עשרה ומשוגע.

(מתוך הספר “פרנהייט)

 

 

 

.