מערך שיעור ותרשים על דברי רבינו בחיי בחובות הלבבות

רבנו בחיי, הקדמה לחובות הלבבות - סיכום