מצגת המסכמת את המקורות בחלק השלישי של פרק שני
ניתן להוריד את המצגת בקישור הזה