סרטון הממחיש את ההתלבטות שבין אמונה תמימה וחקירה שכלית