מקור 6ג – “למהלך האידיאות בישראל”, פרק ב’, הרב קוק (עמ’ 80)

 

תפקיד עם ישראל להראות לעולם כולו כיצד מדינה שלימה, ולא רק אנשים בודדים, מאמינה ופועלת לפי חוקי ה’ ומביאה את העולם כולו להכרת ה’.

 

עמ’ ושורה הסבר הטקסט – למהלך האידיאות בישראל
1-3 כבר בתחילת ההיסטוריה של העם הזה, אשר ידע להכריז שיש אלוקים, וזאת כאשר מסביב השתוללה האלילות הפראית (כלומר עבודת אלילים פרמיטיבית), כבר אז התגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול שישמור את דרך ה’, לעשות צדקה ומשפט, וזאת כציבור.
4-6 המטרה של שאיפה זו היא להוציא את האנושות כולה מתחת הסבל של צרות נוראיות בגשמיות ורוחניות ולהביא להצלחת האנושות כולה!
7-9 כדי שמטרה זו תצא אל הפועל, צריך שהציבור הזה יהיה בעל מדינה ממש, מבחינה פוליטית, מדינית וחברתית, אשר תהיה “ברום התרבות האנושית”, והאידיאל האלוקי מושל במדינה זו ומחיה את העם והארץ באור חייו.
9-15 זאת כדי שכולם ידעו שהאור האלוקי לא חייב לחול רק על חכמים מיוחדים, חסידים, נזירים, אנשי קודש וכו’, אלא יכול לחול גם על עמים שלמים, שכוללים בתוכם את כל שדרות התרבות האנושית, מהגבוהים והחכמים ביותר, ועד לאחרון החיילים שבצבא.

 

שאלות לחזרה והבנה

  1. האם מדינת ישראל של היום מממשת את חזונו של הרב קוק כפי שבא לידי ביטוי בקטע זה? נמקו!

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

  1. מדוע אין זה מובן מאליו שהאידיאל האלוקי יכול להתממש במדינה הכוללת ציבור רחב ומגוון?

________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________