מצגת על המקור של רס”ג באמונות ודעות.

תודה רבה לעמיחי נחשוני על השיתוף

מצגת נוספת על מקור זה ניתן להוריד בקישור. תודה ליהודה ליזרוביץ’ מישיבת אהבת חיים על השיתוף