מצגת שהכין יהודה לזרוביץ מישיבת אהבת חיים בכוכב השחר על המקור של הלל צייטלין.

יתכן והמצגת לא מופיעה בצורתה המיטבית באתר.

על מנת להוריד את המצגת בשלמותה עם הסרטונים שבה יש להכנס לקישור.