משימת סיכום השתלמות “אמונה וגאולה” מחשבת ישראל.

מגישות: אורנית מיידני ושמרית פינסון.

שם המקור- “מאמר הדור”/הראי”ה זצ”ל עמ’ 45-46

סיכום המקור- הרב מתאר במאמרו את ההבדלים בין הדור החדש לבין הדורות הקודמים ומדגיש את מעלותיו של הדור ורמתו הרוחנית הגבוהה למרות הירידה המעשית הנראית לעין. בעקבות כך, הרב מתייחס לצורך בלימוד אמונה בדור זה דווקא ומבהיר כיצד ובאיזו שפה ראוי לדבר לדור.

*המושגים הבעייתים במקור (לתלמידי כפר נוער..)-” אבל כיון שהוא מתעלה…מכל מקום הרי הוא צמא למחשבה והגיון”

“אמת כי נעלה מכל המן היה עמנו מצד הקדושה….והכלל הולך ומתעלה”,

“מפני בריחה מפחד אזה שהיה בין מוחשי בין ציורי,בין חומרי בין רוחני”,

“לא יוכל לשוב מיראה אבל מאוד מוכשר לשב מאהבה..,

*עם איזו שאלה של נער בכיתה יב’ המקור מתמודד?-  מדוע ישנו פער ולעיתים אי הבנה בין דור ההורים לבין דור הבנים? מדוע יש המון שאלות באמונה ואפילו התרחקות?

*מתנה שתישאר לתלמיד סיום השיעור– ההכרה בערך דורנו ומעלותיו והצימאון ללימוד אמונה ולשוב מאהבה.

 

שלב ראשון-קשב:

*מטרות: ברמת הידע– התלמידים יכירו את קורות חייו של הרב ואת גישתו על דור הגאולה, ומתוך כך את ייחודו של הדור וייחסו לאמונה.

ברמת החוויה– התלמידים יתרשמו מדורנו ומערכו הגדול. האם אני מודע למסירות נפש שיש בדורנו ולרמה הרוחנית הגבוהה? כיצד אני מתייחס לדורנו?

*אנו רוצות ליצור  אוירה של סקרנות והפתעה. רוב התלמידים בטח חושבים על דורנו שהוא דור נמוך,לעיתים מקולקל כי כך הם שומעים מהמבוגרים או שמזהים תופעות שליליות. לכן בעצם הלימוד בשיעור התלמידים יופתעו מהמבט האחר והעמוק של הרב על פנימיותו של דור הגאולה ישמעו דברים חיוביים ונעלים.

פתיחה:

אפשרות א:

-כל אחד רושם בדף מה הינו חושב על הדור. אנו אוספות את הפתקים ורושמות את התשובות על הלוח לפי תשובות חיוביות ותשובות שליליות. בטח רוב התשובות יהיו נגד הדור…

אפשרות ב:

השמעת השיר וחלוקת מילות השיר ” דור” של חנן יובל ,שיר שעוסק בהבדלים בין הדורות .ומבקשים מהתלמידים להסביר מתוך השיר את ההבדלים בין הדורות ומה הם חושבים על הדור.

לשמיעת השיר לחץ כאן

למילות השיר לחץ כאן

ואז נספר על הרב שחי לפני קום המדינה ונראה תמונה , ונסביר שהוא חשב אחרת על כל התופעות ואנשי הדור.. על כך נקרא..

 

מהלך השיעור:

מיומנויות חשיבה– 1. על דמותו של הרב ותקופת חייו והרקע לכתיבת המאמר

  1. השוואה בין הדורות הקודמים לדור אליו מתייחס הרב והבנת ההבדלים הנובעים

                            מהתהליכים השונים שעם ישראל עובר.        

הדהוד- ניצור אוירה נעימה בכך שניתן מקום לשאלות-כיצד הרב זיהה את הפנימיות הזו בדור ואף דגל בה למרות שגישתו היתה שונה וייחודית מכולם? וכיצד אני נושא את אותו המבט כלפי הדור ואף כלפי עצמי, בתהליכים אישיים שלי?

הערך שנרצה להעצים עם התלמידים את הזכות להיות בדור זה ונלמד לראות את התהליך המתקדם לקראת גאולה, גם המשברים או הירידה. כי המניע לכל זה הוא רוח גדולה המפעמת בקרב אנשי הדור ובעצם בנו בכל אחד ואחד.

אישיותי-רגשי– נחלק לתלמידי דף ונבקש מהם לכתוב מה הדברים הטובים שהם רואים בדור זה?

                   “מוכשר הוא לשוב מאהבה” מהם הדברים שהם אוהבים ביהדות וביחסם לאמונה?

הפנמה- אנו לוקחות מהתוכן את המסר שהדור מחפש דברים נעליים וגבוהים, עומק והסברים ולכן כמורות וגם אמהות נחשוב איך לדבר לנוער ואיך למצוא את השפה הנכונה בכל נושא, בעיקר בנושאים האמוניים.

 

סיכום מהלך שיעור:

המקור- מאמר הדור/הראי”ה זצ”ל

שאלה עיקרית שבה עוסק המקור- מה התהליך הרוחני בו נמצא דורנו וממה נובע?

מתודה כללית- דף מלווה

קשב-לעורר הפתעה וסקרנות: כל אחד רושם בדף מה הינו חושב על הדור. אנו אוספות את הפתקים ורושמות את התשובות על הלוח לפי תשובות חיוביות ותשובות שליליות. בטח רוב התשובות יהיו נגד הדור… ואז נספר על הרב שחי לפני קום המדינה ונראה תמונה , ונסביר שהוא חשב אחרת על כל התופעות ואנשי הדור.

מהלך השיעור- 1.פתיחה הנ”ל

  1. כתיבה על הרב והרקע לכתיבת מאמרו כולל תמונה  
  2. קריאת המאמר וכתיבת השוואה בין הדורות בטבלה.

                        4.נעלה שאלה  כיצד הרב זיהה את הפנימיות הזו בדור ואף דגל בה למרות שגישתו

                          היתה שנה  וייחודית מכולם? וכיצד אני נושא את אותו המבט כלפי הדור ואף

                       כלפי עצמי, בתהליכים אישיים שלי?       

  1. נחלק לתלמידי דף ונבקש מהם לכתוב מה הדברים הטובים שהם רואים בדור זה?

                     “מוכשר הוא לשוב מאהבה” מהם הדברים שהם אוהבים ביהדות וביחסם לאמונה?

  1. סיכום- הערך שנרצה להעצים עם התלמידים את הזכות להיות בדור זה ונלמד לראות את

                        התהליך המתקדם לקראת גאולה, גם המשברים או הירידה. כי המניע לכל זה הוא רוח גדולה

                       המפעמת בקרב אנשי הדור ובעצם בנו בכל אחד ואחד.