אברהם אבינו מחפש את בורא העולם

דף עבודה על מדרש הגדול