מצגת שעורכת השוואה בין עמדת ריה”ל ועמדת ר’ נחמן בשאלה – האם עדיפה אמונה תמימה או חקירה?