מצגת זו עוסקת במקור מתוך ההקדמה לספר חובות הלבבות של רבינו בחיי