האדם מחפש תוכן לחייו.

ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, עמ’ 126.

 

מטרת המקור

המקורות הקודמים שלמדנו עסקו בתסכול, המהווה מנת חלקו של אדם שאינו מוצא משמעות לחייו, ובד בבד מרגיש צורך לנצל כמידת יכולתו את חייו ולהפיק מהם מכסימום תועלת (יוני נתניהו הי”ד). כמו כן התוודענו אל הטיפוסים השונים המאפיינים את בני האדם (“איש הפנים ואיש החוץ”) והאדם האידיאלי המוצא את סיפוקו בעולם הפנימי ומחובר לכוחות נפשו ואישיותו (מתוך הספר “מצווה ולב”).

על רקע מקורות אלו נלמד את דברי הפסיכולוג היהודי והנוירולוג הנודע ויקטור פרנקל, שתיעד בספרו “האדם מחפש משמעות” את חוויותיו כאסיר במחנה השמדה נאצי. פרנקל, שנמנה עם מייסדי שיטת הלוגותרפיה, נחשב כאחד הבולטים בשיטת הפסיכותרפיה ותיאר בספרו את גישתו הפסיכותרפית למציאת משמעות לחיים. בחרנו להביא את דבריו לאחר שני המקורות הקודמים מאחר וכאשר התלמידים הגיעו להבנת חשיבות המודעות העצמית לעולמנו הפנימי ניתן לדון אתם בחיפוש משמעות החיים וחשיבותה.

המשפט המרכזי בקטע שהבאנו הם דבריו של ניטשה: “מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך” (ניטשה היה סופר ומלומד גרמני שהשפיע מאוד על ההגות במאה העשרים. נולד בשנת תרמ”ד (1884) ונפטר בשנת תר”ס (1900). הציג גישה השוללת את מציאות הבורא ומעצימה את כוח האדם. ספרו הבולט הוא: “כה אמר זרתוסתרא”. ניטשה השפיע בהגותו על האידיאולוגיה הנאצית וגיבושה). דבריו מלמדים כי חיפוש משמעות החיים הוא נחלת האדם בכלל והשאלה החשובה שאנו צריכים לדון עם התלמידים היא איזו משמעות מעניק האדם לחייו. במילים אחרות ניתן לומר כי החיפוש אחרי משמעות החיים והצבת יעדים ומטרות, כחלק מניצול החיים והגשמה עצמית, הם חידוש ומטרות חשובות המעניקות תוכן לחיי האדם, אולם השאלה שאנו צריכים לשאול את עצמנו היא האם כל משמעות היא לגיטימית.

 

הצעות פתיחה

יש להדגיש כי ההצעות להלן יכולות להתבצע לפני לימוד הקטע ויכולות להתבצע אחרי לימוד הקטע בהתאם לשיקוליו הדידקטיים של המורה.

  • המורה יבקש מהתלמידים לרשום על דף (פתק) תשובה לשאלה “מהי מטרת חיי”? או “בשביל מה אני חי”? לאחר כתיבת התשובות המורה יערבב את הפתקים ויחלק אותם שוב לתלמידיו. כל אחד מהתלמידים ינסה לזהות מי כתב את הפתק שקיבל וינמק את בחירתו בפלוני/ת. הפעלה זו עשויה לשקף לתלמידים את תדמיתם בעיני חבריהם ומאידך גיסא לשקף לקבוצה כולה את שאיפות התלמידים ומגמותיהם הרוחניות או הגשמיות (אם המורה החליט לבצע את ההפעלה לאחר לימוד הקטע ניתן לבקש מהתלמידים להסביר אם מטרת החיים שבחרו בה אכן, כדבריו של פרנקל, מסייעת להם להתגבר על קושי).
  • להלן מובאות מתוך ספרו של ג’יימס אלן, אדם כיציר מחשבותיו, הוצ’ כנרת, זמורה-ביתן, דביר, אור יהודה 2005.

המורה יכתוב את המובאות על הלוח, או על בריסטולים, והתלמידים יבחרו עם איזו אימרה הם מזדהים. התלמידים ינמקו את בחירתם, ויסבירו את האמרות. מובאות אלו מעניקות דרכים והיבטים שונים של הענקת משמעות לחיים.

 

ניתוח המקור

  • המורה ידון עם התלמידים בקביעתו של פרנקל כי החיפוש אחרי משמעות וערכים בחיים “עלולים לעורר מתיחות פנימית ולא להשרות שיווי משקל פנימי”. המורה יציג את סיבות המתח הפנימי המלווה חיפוש משמעות (עצם החיפוש מעורר אי שקט, הבדיקה האם הערך שמצאנו אכן מספק אותנו ומתאים לאישיותנו ושאיפותינו הרוחניות עשויה לעורר אי שקט), מאידך גיסא יציג את חשיבות “שיווי המשקל הפנימי” שלפעמים הוא תוצאה של אי חיפוש ו”נוחות” לכאורה, ולפעמים ניתן להגיע לשיווי משקל פנימי ושלווה דווקא אחרי מציאת משמעות לחיים. ניתן כמובן לשאול את התלמידים איזו גישה הם מעדיפים (לא לחפש מטרה לחיים ולחיות חיים שקטים לכאורה, או להתמודד ולחפש מטרה שבסופו של דבר החיפוש ישתלם למרות המאמץ הנפשי).
  • מומלץ לקיים דיון משותף בשאלה כיצד הצבת מטרה לחיים תסייע להתגברות על קשיים (“מי שיש לו איזה למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך”). המורה יסביר כי כאשר קיימת מטרה לחיים מתעורר כח הרצון להגיע ולהגשים את המטרה הנכספת. כח רצון זה משדר לאדם ששווה לסבול כדי להגיע לבסוף אל היעד. המורה יבקש מהתלמידים להדגים מחייהם האישיים כיצד הצבת מטרה סייעה להתגבר על קושי או התמודדות (מומלץ לתת דוגמא אישית שתקל על התלמידים להביא דוגמאות נוספות מעצמם).

 

בהקשר זה אנו מביאים את ציטוט מכתבי הראי”ה קוק בספרו אורות הקודש. ניתן להשתמש בקטע להלן לחיזוק הקשר בין הצבת מטרה לבין חיזוק הרצון ויכולת ההתמודדות.

הידיעה, הרצון והיכולת

“הידיעה הברורה מחוללת את הרצון כשהיא עומדת על הבסיס הטוב. חמדת הטוב כל שהיא מתבררת יותר כך היא מתחזקת. כל מה שמתברר יותר שהטוב הוא טוב באמת כן הרצון מתגבר. גבורת הרצון מחוללת את היכולת.

למדנו מזה שהידיעה הרצון והיכולת הינם תמיד אחוזים יחד”.

(הראי”ה קוק, אורות הקודש, חלק ג’, עמ’ רז)

 

מה למדנו?

  • מציאת משמעות וייעוד לחיי האדם מאפשרת לו להתמודד עם קשיים כתוצאה מחיזוק הרצון העצמי והגברת המוטיבציה להגשים את השאיפות.
  • לפעמים קשה לאדם למצוא את המשמעות לחייו ולכוון את חייו על פי ערכים רוחניים, ולפעמים החיפוש מביא לחוסר שקט. אף על פי כן החיפוש עצמו וזיהוי המטרה הם עצמם מפתחים את האישיות ומעניקים יכולת התמודדות.

 

לאה גולדברג, שירי סוף הדרך

 

הדרך יפה עד מאד – אמר הנער.

הדרך קשה עד מאד – אמר העלם.

הדרך ארכה עד מאד – אמר הגבר.

ישב הזקן לנוח בצד הדרך.

 

צובעה השקיעה שיבתו בפז ואדם,

הדשא מבהיק לרגליו בטל-הערב,

צפור אחרונה של יום מעליו מזמרת:

-התזכר מה יפתה, מה קשתה, מה ארכה הדרך.

 

אמרת: יום רודף יום ולילה – לילה.

הנה ימים באים, -בלבך אמרת.

ותראה ערבים ובקרים פוקדים חלוניך,

ותאמר: הלא אין חדש תחת השמש.

 

והנה אתה בא בימים, זקנת ושבת,

וימיך ספורים ויקר מנינם שבעתים,

ותדע: כל יום אחרון תחת השמש,

ותדע: חדש כל יום תחת השמש.