הרב אלימלך בר-שאול “מצווה-ולב” – מדריך למורה

מטרת המקור

מטרת הקטע להאיר את חשיבות המודעות לעולמנו הפנימי-נפשי. מודעות זו חושפת לפני האדם את כוחות נפשו ומאפשרת לו לבחון את העולם ואת מהלך חייו בחשיבה ערכית ומשמעותית. הקטע מהווה, במובן מסוים, המשך לקטע הפתיחה של יוני נתניהו מאחר וחשיפת העולם הפנימי יוצרת מוטיבציה להגשמה עצמית, חיפוש יעוד ומטרה בחיים, ומאפשרת התמודדות עם עולם שגרתי ומחזוריות חיים “יבשה”, לכאורה.

הקטע משמש מבוא לקטעים הבאים העוסקים בשאלת היעוד (ויקטור פרנקל), המוסר הפנימי והעריגה לרוחניות (הלל צייטלין), ושאלת “המימוש העצמי”. בשעה שאנו מודעים לקיומו וחשיבותו של עולם נפשי יצרנו בסיס לפיתוח האמונה והתמודדות עם חיי היומיום.

 

 

הצעות פתיחה

  • מומלץ להעלות את השאלה האם מישהו מהתלמידים עוצר לזמן מסוים, במהלך היום או השבוע, ונותן לעצמו דין וחשבון על סדר יומו, ניצול הזמן ומטרותיו האישיות יחסית לפוטנציאל וכוחות הנפש שקיימים בו. התלמידים שיענו לשאלה בחיוב יתבקשו לפרט מהו התוכן של “הפגישה עם עצמי”. ניתן להציע לתלמידים לקחת לעצמם פסק זמן כזה במהלך הימים עד השיעור הבא ולדווח לכיתה מה חשבו, מה הרגישו וכו’. המורה יתן דוגמא מחוויותיו האישיות בנושא המדובר, ויפתח בכך פתח לחוויותיהם של תלמידים אחרים.

בעקבות המקור

  • מהי תרומת “פגישת האדם עם עצמו” להתמודדות עם השגרה היומיומית?
  • מהו הקשר בין המודעות לכוחות הנפש והאישיות, לבין האמונה בקב”ה?
  • התלמידים יסבירו את התיאור הציורי של הרב בר-שאול בהקשר להיכרות האדם עם נפשו כתוצאה ממשבר או שמחה (“לב ים גועש אשר אין לו חופים… והוא נסחף בכח איתנים למצולות…”).
  • מהו ה”אני” של האדם המוזכר לקראת סוף הקטע?
  • הסבר לדברי הרב בר-שאול כי “החיים הפנימיים אינם יכולים להיות תולדה של חיי הגוף”. מהו היחס בין החיים הפנימיים והחיים החיצוניים?
  • מהו הקשר בין דברי נתניהו במקור הראשון לבין דברי הרב בר-שאול?

 

מה למדנו?

  • מודעות האדם לכוחות נפשו חושפת אותו לעולם פנימי המורכב מרגשות, מחשבות, מטרות ושאיפות. חשיפה זו מאפשרת התמודדות יעילה יותר עם חיי יומיום.
  • קיים צורך להקדיש זמן להתבוננות פנימית.
  • מודעות האדם לכוחות הנפש “פותחת אותו” אל הבריאה, היצירה, תפקידו בעולם וכו’. מתוך כך נוצר קשר וחיפוש אחרי האמונה ומשמעות החיים.