אמונה תמימה או חקירה?

 מצגת זו עוסקת בשיטת רס”ג באמונות ודעות ובשיטת הרמח”ל