אברהם – דף עבודה

אברהם אבינו מחפש את בורא העולם דף עבודה על מדרש הגדול