דפי עבודה

דפי עזר להוראת מאמר ראשון בכוזרי. תודה להדס זמירי אולפנת פסגת זאב על העריכה והשיתוף […]