שחרור מיראת המוות – פתיחה.

הצעת פתיחה ללימוד המקור. […]