חוברת עבודה – פרק שני

לפניכם חוברת עבודה על כל פרק שני. החוברת מהווה כלי מלווה ללמידה בכיתה בעריכת אור בן דוד ומיכל מרמור […]