העשרה למורה

על מנת להבין היטב את הפסקה המופיעה בחוברת כדאי לקרוא אותה מתוך המאמר המלא של הרב אשכנזי -שבת ה’ […]