הרב הלל צייטלין – מערך שיעור

איזה געגועים!!  געגועיי..  יואו איזה געגוע.., התגעגתי.., אל תגידי שלא התגעגת..!  כולי געגועים מה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים/כותבים את המילה געגוע? האם אנחנו באמת מתכוונים לזה? ומה קורה כשאנחנו פוגשים אדם שהתגעגענו אליו? אז מה זה געגוע לאלוקים?  למה אנחנו מתגעגעים? האם זה משהו שפגשנו בעבר? או משהו עתידי? או גם וגם?   הרב הלל [...]