עם ישראל – מערך שיעור

מערך שיעור ותרשים על הייחודיות של עם ישראל  להורדה והדפסה