מקושי להזדמנות

הערכה חלופית העוסקת בהתמודדות אישית עם משבר. תודה לעירית דר מנווה שרה הרצוג על השיתןף […]