אמונה תמימה

/Tag:אמונה תמימה

הקדמה לפרק שני

קטע מתוך מעשה בחכם ותם של ר' נחמן הממחיש את שתי הדמויות, שתי האפשרויות ואת מערכת היחסים של כל אחד עם ה"מלך", לפי ר' נחמן. הקדמה לפרק שני – אמונה תמימה או חקירה שכלית   מעשה בחכם ותם ר' נחמן מברסלב - סיפורי מעשיות   פעם אחד בא המלך על הסקאסקי, ומצא, שהיו כתובין שם [...]

אמונה תמימה או חקירה – טבלה מסכמת

תמימות או חקירה - טבלה טבלה זו מסכמת את כל הדעות המובאות בחלק הראשון של הפרק לגבי הנושא של תמימות או חקירה